een gids voor

BIBLIOPOLIS

 

Maarten Beks

Een gids voor Bibliopolis behandelt in onacademische – d.w.z. deels anekdotische, deels doordravend speculatieve – vorm de geschiedenis van de herontdekking door de beeldende kunstenaars van de boekdrukkunst en van de vorm van het boek, los van de gedrukte, toegevoegde waarde. Deze 'uitvinding' van het boek door de kunstenaars, die hun werk liefst te lezen willen geven, maakte niet alleen ruimte voor nieuwe vormen van beeldende informatie-overdracht, maar was ook uitgangspunt van een nieuwe bezinning op de blijkbaar onverbrekelijk geworden relatie tussen de boekvorm en de vorm van ons denken, die van kracht schijnt te blijven ook nadat de verbale cultuur zijn dominante plaats heeft moeten inruimen voor een comfortabele beeldcultuur.

De objectivering van het boek door de benadrukking van zijn materiële en zijn visuele eigenschappen houdt gelijke tred met de immaterialisering van het museale kunstwerk. Het enkelvoudige beeld aan de wand staat een gedeelte van zijn heerschappij af ten gunste van een presentatie van het beeldende denken in de door de boekvorm voorgeschreven volgorde. Het eigenmachtige 'blad' aan de muur verdwijnt gedeeltelijk, in blad-zijden uiteengedacht, in de boekenkast. Het boek en het lezen kunnen dus voortbestaan, desnoods los van de boekdrukkunst, desnoods los van het alfabet. Het onzichtbaar geworden deel der beeldende kunst en van het museum heeft zich gereïncarneerd in de vorm van een bibliotheek.

twee pagina's uit 'Bibliopolis'; rechts de oorspronkelijke tekst in het handschrift van Maarten Beks,

links de engelse vertaling (door Koos van Tol)

 

 

Een gids voor Bibliopolis is de eerste uitgave van de Ravenberg Pers en verscheen in 1978, in een oplage van 100 exemplaren, genummerd en gesigneerd. Het boek is geheel in zeefdruk uitgevoerd door Het Drukhuis Oosterbeek, dat tevens het bindwerk verzorgde. Het is in inhoud en in vorm te beschouwen als een soort manifest van waar de Ravenberg Pers voor staat.

Prijs € 52,00

twee pagina's met tekeningen uit 'Bibliopolis'

 

 

 

terug naar bibliofiel

 

© 2006 Koos van Tol

bijgewerkt: 2022